I stop at the crossroad I look right, then left I breathe, then pause

I feel a beat I hear a rhythm I steady my heart

Then I go I go